Bánh cuốn tây sơn tham gia hội chợ ở biên hòa đồng nai và thảo cầm viên

Bánh cuốn lại tiếp tục hành trình trên những nẻo đường gần xa cả nhà ơi. 

Bánh cuôn vào ngày 26 và 27 này sẽ tiếp tục tham dự hội chợ tại Biên Hòa-Đồng Nai và 1 bis Nguyễn Thị Minh Khai cả nhà nhé

Bánh Cuốn Tây Sơn

h