Đơn hàng 100 cuốn bánh giao tại bệnh viện mỹ đức

Bệnh viện Mỹ Đức là khách hàng thân thiết tại Bánh Cuốn Tây Sơn. Những đơn hàng của mấy a chị lúc nào cũng làm Bánh Cuốn thêm phần tất bật

Những em bánh lần lượt ra đợi phục vị cho các cô chú anh chị ở bệnh viện ạ

Bánh Cuốn mong rằng sẽ được sự ủng hộ của các bạn ạ.

Bánh Cuốn Tây Sơn

h