Bịch 10 con, vì loại này tự nhiên, không phải nuôi trồng, nên số lượng có hạn và nhiều khi không đủ hàng kịp thời. Là đặc sản tuyệt vời, ăn ngon, tuyệt vời. 

h