Tía tô này rất thơm, và trồng các loại này ăn rất tốt cho cơ thể. Cơ duyên trồng loại này là do, hồi ở quê, mình trồng ăn rất ngon, nhưng khi vô thành phố thì mình mua, nă không ngon, không thơm. Nên để tìm loại như ở quê là rất khó. 

h