Là loại gà tự nhiên, mọi thứ được tự nhiên, thật mong có đủ hàng để cung cấp cho khách khi cần. 

h